W dniach 26-30 września 2011 w Białostockim Muzeum Wsi odbyła się impreza edukacyjna BABIE LATO W SKANSENIE. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obejrzeli prace gospodarskie, takie jak: młócenie i mielenie zbóż, wypiek podpłomyków, obróbka lnu. Uczestniczyli w pokazach kowalstwa, garncarstwa, tkactwa, wikliniarstwa, zwiedzali wystawę „Dziecięce troski i beztroski„. Chętni skorzystali z ogniska i zakupili pamiątki w postaci wyrobów kowalskich, ceramicznych, plecionkarskich.