BADANIA TERENOWE NA BIAŁORUSI (2009) I W POLSCE (2010)

     Od dwóch lat Białostockie Muzeum Wsi i Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie współpracują w dziedzinie etnograficznych badań terenowych, organizowanych w obwodzie grodzieńskim i w województwie podlaskim. Uczestnikami niniejszych badań są pracownicy Białostockiego Muzeum Wsi oraz pracownicy i studenci Katedry Archeologii i Etnologii w Grodnie. W lipcu 2009 roku dr Artur Gaweł, mgr Urszula Szymak i mgr Julita Charytoniuk uczestniczyli w ekspedycji badawczej organizowanej przez Uniwersytet w Grodnie. Badania objęły w niewielką miejscowość Moskale (rejon Mosty, obwód grodzieński). Dotyczyły one budownictwa drewnianego oraz obrzędowości.

Natomiast w 2010 roku grupa studentów z Grodna pod opieką dr hab. Svietlany Kul-Sylvestrowej, prof. Uniwersytetu w Grodnie i dr Iny Sorokiny odwiedziła Białostockie Muzeum Wsi. Zapoznali się z działalnością podbiałostockiego muzeum na wolnym powietrzu, uczestniczyli również w warsztatach garncarskich. Zajęcia  prowadził Zbigniew Piechowski z Czarnej Wsi Kościelnej (podlaskiego ośrodka garncarskiego). Studenci pracowali na kole garncarskim, tworząc dzbanki, ładyszki, miseczki oraz wykorzystując formy garncarskie do gwizdków.

W latach kolejnych planowane są wspólne wystawy, publikacje materiałów zgromadzonych w czasie badań terenowych, kolejne wspólne badania naukowe.