Grupa mężczyzn idących białą, ośnieżoną drogą. W tle - fragment drewnianego budynku z dachem pokrytym śniegiem. CHWALIMY SIĘ NASZYMI ZABYTKAMI. Tym razem przed dyrektorem Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafałem Wiśniewskim i wicemarszałkiem województwa podlaskiego Stanisławem Derehajłą, którzy 28 stycznia odwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Zwiedzili między innymi chałupę ze Starej Grzybowszczyzny i dwór z Bobry Wielkiej.

 

Podczas krótkiej ale intensywnej wizyty goście zwiedzili dwie zabytkowe chałupy, malownicze zarówno na zewnątrz, jak i w środku. W obydwu budynkach: z Jacowlan i ze Starej Grzybowszczyzny czynne są wystawy pokazujące jak się dawniej żyło na podlaskiej wsi. W tej pierwszej pracownicy muzeum odtworzyli wnętrze z lat 50 – tych XX wieku, w drugiej – z początku XX wieku.

Pochwaliliśmy się jednym z naszych najstarszych zabytków – wyremontowanym niedawno dzięki unijnej dotacji dworem z Bobry Wielkiej.  To dwustuletni budynek przeniesiony do skansenu ponad trzydzieści lat temu. Wewnątrz mamy dwie wystawy stałe: wnętrz dworskich  i sztuki ludowej Podlasia.

Goście odwiedzili też szkołę z Kalinowa Solek, kolejny obiekt, na który muzeum otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej, obejrzeli przysypaną śniegiem leśną bimbrownię. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Sokolarnia spotkali się z sokolnikami i ich skrzydlatymi podopiecznymi.