RODZINNA NIEDZIELA W SKANSENIE
Dawne rzemiosła
10 sierpnia, w godz. 12.00 – 16.00 
    W dniu 10 sierpnia odbyło się „spotkanie z ginącymi zawodami”. Uczestnicy mogli poznać tajniki pracy m.in. pszczelarza (Przemysław Sianko), rzeźbiarza (Piotr Szałkowski), tkaczki (Lucyna Kędzierska), garncarza (Mirosław Piechowski). Ponadto zainteresowani mogli uczestniczyć w warsztatach wykonywania kwiatów z bibuły (Piotr Gutowski). Po zakończonym spotkaniu wszyscy chętni wzięli udział we wspólnym ognisku.