R O D Z I N N A   N I E D Z I E L A   W    S K A N S E N I E

01 maja 2011 roku

     Na terenie Białostockiego Muzeum Wsi miała miejsce kolejna Rodzinna Niedziela w skansenie. W jej trakcie podopieczni wraz ze swoimi opiekunami mogli zwiedzić ekspozycję „Troski i beztroski wiejskiego dziecka” oraz wziąc udział w zajęciach plastycznych.

Chętni mieli też możliwość udziału w dawnych zabawach dziecięcych, prowadzonych przez studentów z Koła EtnoEdukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników mógł upiec nad ogniskiem przyniesioną ze sobą kiełbaskę.