Plan Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Teren Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) jest objęty monitoringiem wizyjnym.
Administratorem danych osobowych jest
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków

Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zabezpieczenie zbiorów muzealnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Muzeum.
Szczegółowe informacje dostępne są w kasie biletowej i przy wejściu na teren PMKL.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: daneosobowe@pmkl.pl