DZIEŃ DZIECKA W SKANSENIE
01 czerwca, w godz. 12.00 – 16.00
     W dniu święta dzieci, na terenie skansenu odbyła się impreza przybliżająca tradycyjne gry i zabawy na świeżym powietrzu, tj. gra w gumę, chowanego, czy w kapsle. Chętni mogli zwiedzić wystawę stałą pod tytułem: Troski i beztroski wiejskiego dziecka. Natomiast Klub Małych Podróżników przygotował atrakcje w postaci zabaw z różnych stron świata – Kenii, Francji i Mongolii. Ponadto odbyły się I Rodzinne Mistrzostwa Gry w Palanta, współorganizowane przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łapach. Do dyspozycji przybyłych do skansenu dzieci był także plac zabaw. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem.