FESTIWAL ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
27 września 2009 roku

W czasie festiwalu zespołów folklorystycznych wystąpiło piętnaście zespołów z terenu województwa i jeden z Białorusi. Jury przyznało najlepszym zespołom nagrody pieniężne oraz wytypowano dwa zespoły do uczestnictwa w festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. Podczas festynu prowadzono sprzedaż regionalnych potraw oraz ludowego rękodzieła.

Zaproszone zespoły:

 1. „Riabina” zespół śpiewaczy z Gabowych Grądów – istnieje od 1988 roku, jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w Polsce. Grupa wykonuje, w zbliżonym do nowogródzko-pskowskiego, dialekcie języka rosyjskiego dawne pieśni weselne, ballady i korowody, choć śpiewa także inne pieśni rosyjskiego rodowodu.
 2. Zespół Pieśni i Tańca z Białostocczyzny „Kurpie Zielone” istnieje od 1953 roku. Obecnie zespół „Kurpie Zielone” tworzą: chór, balet i orkiestra. Jego ideą niezmiennie jest rozpowszechnianie tradycji folklorystycznych Podlasia. Repertuar został wzbogacony o tańce i pieśni innych regionów Polski, wykonywane z użyciem strojów charakterystycznych dla tych regionów.
  www.woak.bialystok.pl
 3. „Pogranicze” z Szypliszk – istnieje od 1981 roku. Wykonuje lokalne wielogłosowe pieśni, tańce i obrzędy z kulturowego pogranicza polsko-litewskiego. Melodie lokalnych pieśni dwóch różnych narodowości są często wspólne na tym obszarze, a także tworzą – mimo odrębności – wspólny obszar tradycji.
  www.pogranicze.szypliszki.eu
 4. Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska powstał w 1973 roku. Jest zespołem śpiewaczym i obrzędowym. Kultywuje tradycje swojego subregionu: pogranicza polsko-czarnoruskiego.
  www.kultura.lipsk.pl
 5. „Klekociaki” z Bociek – zespół założony w 1962 roku; obecnie składa się z grupy śpiewaczej, kapeli i tancerzy. Charakterystyczna dla zespołu – od początku jego istnienia aż po dzień dzisiejszy – jest wielopokoleniowość.
 6. „Rodyna” z Dubiażyna – zespół istnieje od 1991 roku. „Rodyna” kultywuje folklor swojej okolicy. W repertuarze posiada obrzędy (wesele, chrzciny, dożynki, zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą), pieśni obrzędowe, liryczne, religijne i żartobliwe.
  www.rodyna.zup.org.pl
 7. „Rada” z Mińska (Białoruś) – grupa powstała w 2006 roku. Przedmiotem jej zainteresowania jest tradycyjna muzyczna kultura białoruska, zwłaszcza gra na instrumentach, tańce białoruskie oraz męski śpiew.
  www.folk.by
 8. „Werwoczki” z Orli – zespół został założony jesienią 2008 roku Skupia się na repertuarze folklorystycznym rodem z Podlasia z wyszczególnieniem gminy Orla. Wykonuje pieśni w miejscowej gwarze oraz w językach ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i polskim.
 9. Zespół Tańca Ludowego „Bystry” z Augustowa powstał w 2002 roku. Skupia dzieci i młodzież zainteresowaną autentycznym folklorem Suwalszczyzny. W swym programach złożonych z lokalnych tańców i pieśni pragnie przybliżyć widzom klimat zabaw sprzed 3-4 pokoleń.
  www.augustow.pl/zss/bystry.html
 10. „Chanajki Klezmer Band” z Białegostoku – formacja klezmerska związana z Białymstokiem. Powstała w wyniku fascynacji utworami granymi przez klezmerów na terenie Podlasia. Wielokulturowość tego regonu zainspirowała grupę do poszukiwań własnego brzmienia, mającego korzenie w tradycyjnej muzyce żydowskiej.
 11. „Dziczka” z Warszawy – zespół powstał w 2006 roku. Wykonywane przez grupę pieśni pochodzą głównie z lewobrzeżnej Ukrainy, gdzie Tatiana Sopiłka, kierownik zespołu, prowadzi badania etnomuzykologiczne. Ona też czuwa nad autentyzmem wykonywanych pieśni.
  www.dziczka.pl
 12. „Czyżowianie” z Czyż – zespół powstał na przełomie 1986/1987 roku, swoje ponad dwudziestopięcioletnie istnienie zawdzięcza przede wszystkim pasji i ogromnemu umiłowaniu śpiewu. Działalność grupy przyczynia się do popularyzacji Podlasia, kultywowania miejscowych tradycji, zwyczajów oraz obrzędowości.
 13. Zespół Śpiewaczy z Turośli – działa od 1989r. W swoim repertuarze posiada bogaty zbiór pieśni i przyśpiewek ludowych, zalotnych, śpiewanych gwarą kurpiowską. Zespół oprócz pieśni przedstawia tradycyjne widowiska obrzędowe.
 14. Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy – działa od 1991r. Zespół oprócz pieśni przedstawia widowiska obrzędowe m. in. „Śwęte ziecory”, „Wesele Kurpiowskie”.
 15. Zespół dziecięcy „Płomyki” ze Studzianek – w repertuarze tego młodego zespołu znajdują się pieśni ludowe polskie oraz białoruskie.
 16. Podlaska Kapela Ludowa „Zabuzaki” – powstała w 1993 roku, kontynuuje tradycje muzyczne nadbużańskiego Podlasia; kapela ma w repertuarze: kujawiaki, oberki i polki.

 

film_btn ZOBACZ FILM

 

FOTOREPORTAŻ