RODZINNA NIEDZIELA W SKANSENIE
Firanki z papieru
07 kwietnia 2013
 
     W dniu 07 kwietnia na terenie Białostockiego Muzeum Wsi odbyła się kolejna Rodzinna Niedziela w Skansenie. Tym razem uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z techniką wykonywania papierowych firanek oraz bożniczek, czyli wycinanek wieszanych niegdyś na ikonach. Osoby przybyłe na warsztaty mogły własnoręcznie wykonać takie ozdoby według tradycyjnych szablonów ze zbiorów Białostockiego Muzeum Wsi. Zajęcia poprowadziła Helena Siedlecka, pracownik skansenu. Ponadto dzieci mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach plastycznych. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.