W Białostockim Muzeum Wsi oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w dniach 12-16 grudnia 2011, odbyły się warsztaty etnograficzne GWIAZKA W SKANSENIE (WARSZTATY CHOINKOWE) dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Podczas warsztatów dzieci i młodzież własnoręcznie wykonywały ozdoby choinkowe, ponadto poznały tajniki drzeworytniczego wyrobu pocztówek oraz słuchały o tradycjach bożonarodzeniowych na Podlasiu. Dodatkowo chętni mogli skorzystać z ogniska.