Konferencja naukowo-praktyczna:
Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. 
Dobre praktyki
Wasilków, 20 września 2017

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa  Polskiej Akademii Nauk, Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury zorganizowało konferencję naukowo – praktyczną „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki”.
więcej

Konferencja  poświęcona była tradycyjnemu budownictwu wiejskiemu podlaskiej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elementów krajobrazu kulturowego dla rozwoju gospodarczego regionu oraz problematyki ochrony i konserwacji budynków drewnianych ze wskazaniem na dobre praktyki w tym zakresie. Konferencja  miała stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń między ekspertami zajmującymi się ochroną  wiejskiego krajobrazu kulturowego, a mieszkańcami i użytkownikami drewnianego budownictwa.

Konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.