KONFERENCJA NAUKOWA
„Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji
i historii społeczności tatarskiej”

9 sierpnia 2015 r.
     Z inicjatywy Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP i przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, na terenie Białostockiego Muzeum Wsi, 9 sierpnia odbyła się konferencja naukowa poświęcona wybranym zagadnieniom związanym z prowadzeniem badań nad społecznoscią tatarską.
  Celem konferencji była prezentacja dotychczasowych kierunków badań nad społecznością tatarską oraz wypracowanie i wskazanie nowych interdyscyplinarnych problemów badawczych. Wspólne spotkanie w zamyśle organizatorów miało połączyć ich wysiłki i różnorodne podejścia metodologiczne.
Do pobrania: program konferencji
Konferencja odbyła się dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.