Kilkanaście osób, w większości mężczyzn, w garniturach i krawatch, siedzi na krzesłach ustawionych w kilka rzędów, przysłuchując się komuś lub coś oglądając. TURYSTYKA 2020 Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe Podlasia w budowaniu oferty turystycznej? Między innymi na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania dyskusyjnego „Turystyka 2020”. Spotkanie odbyło się we wnętrzach dworu z Bobry Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

 

 

Organizatorem spotkania był Departament Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji turystycznych, naukowcy, pracownicy parków narodowych i samorządowcy. Rozmawiali między innymi o kierunkach rozwoju turystyki w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo.