Konferencja prasowa

W dniu 10 listopada w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyła się konferencja prasowa dotycząca dofinansowania remontu dworu z Bobry Wielkiej wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu realizowanego z funduszy unijnych (priorytet 8.3 Ochrona Dziedzictwa Narodowego Regionalnego Programu Operacyjnego). Dwór pochodzi z 1818 roku jest jednym z najcenniejszych tego typu budynków w regionie. Spotkanie było okazją do przedstawienia planów dotyczących zarówno ekspozycji, jak i działalności edukacyjnej we dworze.