Konferencja naukowa

„MIEJSCA WSPÓLNEJ PAMIĘCI TATARÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO”

w ramach XVIII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach
Białostockie Muzeum Wsi
26-27 sierpnia 2016 r.

 Tematem tegorocznego spotkania naukowego są miejsca wspólnej pamięci. Refleksja naukowa będzie dotyczyć „miejsca” w szerokim rozumieniu- nie tylko jako fizycznej przestrzeni, ale przede wszystkim jako nośnika pamięci. Organizatorzy mają nadzieję, że zostanie poruszona problematyka wspólnego dziedzictwa Tatarów, rękopiśmiennych ksiąg religijnych, mizarów oraz heraldyki, genealogii i biografistyki czy szerzej – literaturoznawstwa.
Wstęp na salę obrad jest otwarty.
Pismo przewodnie (plik do pobrania).
Organizatorzy: Podlaski Oddział Związku Tatarów RP, Białostockie Muzeum Wsi.
Konferencja odbędzie się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji