TURYSTYKA BEZ GRANIC. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim”. Przez dwa dni naukowcy z polskich i białoruskich wyższych uczelni rozmawiali o atrakcyjności takich miejsc jak Białostocczyzna i Grodzieńszczyzna, położonych tuż przy granicy z innym krajem oraz o tym, jak tę atrakcyjność wykorzystać, by przyciągnąć rzesze turystów.  więcej

 

Wspólna przeszłość i wspólne dziedzictwo mieszkańców terenów polsko-białoruskiego pogranicza to wystarczający powód, by działać razem. Tym bardziej, że granica przecina wiele atrakcyjnych turystycznie, będących całością miejsc i obiektów. To na przykład Puszcza Białowieska, czy Kanał Augustowski. Dlaczego nie stworzyć z każdego z nich wspólnego produktu turystycznego? Skuteczna promocja mogłaby przyciągnąć więcej niż do tej pory turystów z różnych zakątków Europy i świata, zwabionych możliwością zobaczenia dwóch krajów. O przeszkodach, które stoją na drodze do realizacji takich rozwiązań i o możliwościach ich pokonania, uczestnicy konferencji dyskutowali w piątek, 26 października, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Sobotę spędzili na sesji terenowej, której tematem  był turystyczny potencjał kultury ludowej pogranicza polsko-białoruskiego. Kulturę tę, w pigułce, można odnaleźć w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, dlatego tu właśnie odbyła się druga część spotkania.  Muzeum jest nie tylko współorganizatorem konferencji, ale też współwydawcą towarzyszącej przedsięwzięciu publikacji.