PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
(przy szosie w kierunku Augustowa)

P.O. DYREKTOR:
Katarzyna Ancipiuk

e-mail: pmkl@pmkl.pl  

SEKRETARIAT:
tel: 85 74 36 082 wew. 11
fax: 85 653 72 27

e-mail: pmkl@pmkl.pl

DZIAŁ ETNOGRAFII:
tel. 85 74 36 082 wew. 16 lub 17
tel. kom. 730 538 400

e-mail: etnografia@pmkl.pl, kierownik.etnografia@pmkl.pl

DZIAŁ EDUKACJI:
tel. 85 74 36 082 wew. 24
tel. kom. 509 336 816

e-mail: edukacja@pmkl.pl, kierownik.edukacja@pmkl.pl

DZIAŁ FOLKLORU:
tel. 85 74 36 082 wew. 11

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ SOKOLARNIA:
tel. kom. 730 243 600

e-mail: sokolarnia@pmkl.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY:
tel. 85 74 36 082 wew. 13

e-mail:  kadry@pmkl.pl, glownyksiegowy@pmkl.pl

DZIAŁ BUDOWLANO-TECHNICZNY:
tel. 85 74 36 082 wew. 19
tel. kom. 509 782 262

e-mail: kierownik.budowlano-techniczny@pmkl.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 85 74 36 082 wew. 14 lub 20

e-mail: kierownik.administracja@pmkl.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI:
tel. 85 74 36 082 wew. 18
tel. kom. 796 736 100

e-mail: i.zawadecka@pmkl.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO KONSERWATORA MUZEALIÓW:
e-mail: konserwacja@pmkl.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Jarosław Rudawski

e – mail: daneosobowe@pmkl.pl

KOORDYNATOR DS.DOSTĘPNOŚCI:
Iwona Herbuś-Iwaniuk

e-mail: dostepnosc@pmkl.pl
tel./sms + 48 730 672 800

Do skansenu można dojechać autobusem Białostockiej Komunikacji Miejskiej linii 102 (strefa I), jak również ścieżką rowerową od granic miasta Białegostoku.