KRASZANKI

11-15 i 18-19 kwietnia 2011 roku

     To zajęcia edukacyjne związane z okresem wielkanocnym, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. W programie warsztatów przewidziane zostało: wykonywanie pisanek techniką batiku szpilkowego oraz palm z kolorowej bibuły, zapoznanie się z tajnikami drzeworytniczej produkcji pocztówek, a także z podlaskimi tradycjami wielkanocnego stołu. Uczestnicy spotkania mogli też wysłuchać prelekcji na temat wiosennego kolędowania, czyli o tzw. „Konopielkach”. Warsztaty zwieńczone zostały wspólnym ogniskiem. A złaknieni dalszych atrakcji mogli skorzystać z przejażdżki konnej za dodatkową odpłatnością oraz zrobić zakupy na kiermaszu rękodzieła.