Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ma przyjemność poinformować, że w roku 2014, będzie realizowało przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odbędzie się pięć festynów etnograficznych, promujących tradycyjne kulinaria, rękodzieło i rzemiosła ludowe Polski północno – wschodniej. Celem przedsięwzięcia jest ocalenie od zapomnienia, podlaskich tradycji i zwyczajów ludowych, które we współczesnym świecie tak szybko odchodzą w niepamięć. Odtworzenie w skansenie: zielonoświatkowego zwyczaju chodzenia z królewną, rekonstrukcje zabaw sobótkowych, czy inscenizacje dawnych obrzędów żniwnych na polu – to jedyna już szansa obejrzenia tychże tradycji w krajobrazie muzeum wsi. Festyny promują także tradycyjne kulinarne wyroby z Podlasia, które można degustować lub zakupić. Wrześniowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych z Białostocczyzny, odbywający się od 2009 roku, budzi zainteresowanie osób pasjonujących się folklorem podlaskim. W bieżącym roku w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z KSOW, niezwykłym wydarzeniem będzie odtworzenie zwyczajów weselnych Romów podlaskich w zrekonstruowanym taborze cygańskim, a także plenerowa wystawa fotograficzna prezentująca historię Romów podlaskich.

Kalendarz imprez:

Zielone Świątki (8 czerwca)

Sobótka w Skansenie (22 czerwca)

Smaki Podlasia (6 lipca)

Dożynki w Skansenie  (03 sierpnia)

Podlaskie ziołami pachnące o randze Dożynek Wojewódzkich (14 września)

Serdecznie zapraszamy do Białostockiego Muzeum Wsi!