Leśna bimbrownia z Białostockiego Muzeum Wsi

wśród „10 przebojów muzealnych” w rankingu „Polityki”

Białostockie Muzeum Wsi z ekspozycją „Leśna bimbrownia” jako jedyne z województwa podlaskiego znalazło się w czołówce rankingu tygodnika „Polityka” na „10 przebojów muzealnych”, obok Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, czy Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Wyróżnienie jest dużym sukcesem samych muzealników, którzy podejmując się lokacji w skansenie aparatury służącej do produkcji bimbru, ukazali także kontekst zjawiska osadzonego w historii i kulturze regionu.

Bez wątpienia wyróżnienie tygodnika  przyczyni się do dalszej  popularyzacji białostockiego skansenu, sytuując go wśród ważnych punktów turystycznych na mapie województwa podlaskiego.