MAMY NOWĄ RADĘ MUZEUM! Kadencja poprzedniej wygasła w sierpniu tego roku. W skład Rady Muzeum II kadencji wchodzi, tak jak dotychczas, dziesięcioro członków – muzealników, naukowców i działaczy stowarzyszeń. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącego. Został nim dr Waldemar Wilczewski historyk, dyrektor Muzeum Podlaskiego.

 

 

Na zastępcę przewodniczącego został wybrany Juliusz Jakimowicz – dyrektor Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Pozostali członkowie to: Agata Puchalska – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Dorota Łapiak – dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Sebastian Łukaszewicz – wicemarszałek województwa podlaskiego, prof. dr hab. Wojciech Śleszyński – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, Tomasz Pac z Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego, dr inż. arch. Andrzej Dudziński – wykładowca Politechniki Białostockiej, Dariusz Wasilewski – prezes Fundacji Obowiązek Polski, dr hab. Jarosław Matwiejuk – profesor Uniwersytetu w Białymstoku
Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum w nowym składzie to kilka jednogłośnie przyjętych uchwał, między innymi przyjęcie Regulaminu Rady Muzeum i pozytywne zaopiniowanie planu działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na rok 2023.
Kadencja Rady Muzeum Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej potrwa cztery lata. Rada będzie się spotykać nie rzadziej niż raz w roku.