logons1

Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Ogrodnik Planetarny Białystok zapraszają do skansenu na wspólny sezon ogródkowy 2015, w ramach projektu:
NIEUŻYTKI SZTUKI. DZIERŻAWA POD UPRAWĘ

„Projekt Elżbiety Jabłońskiej dotyczy bezpłatnej dzierżawy terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi, przyległych do publicznych galerii i muzeów. To propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zbliżenie do instytucji sztuki, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami. Udostępnienie terenu należącego do galerii czy muzeów, poprzedzone częściową rewitalizacją, mieszkańcom, sąsiadom, publiczności, może stać się w efekcie początkiem procesu kreowania nowej przestrzeni spotkania, opierającego się na wymianie, sprzyjającej współpracy, współodpowiedzialności w działaniu. Proponowana uprawa dotyczy warzyw sezonowych, kwiatów, roślin polnych i ozdobnych. Udostępnienie/wydzierżawienie specjalnie przygotowanych grządek chętnym do ich uprawiania, odbędzie się na mocy specjalnie przygotowanego dokumentu prawnego, określającego zasady użytkowania wynajętego terenu, które zgodne będą ze specyfiką każdego z miejsc. Ta lokalna sytuacja, dzięki rozprzestrzenieniu w wielu miastach, ma szansę stać się zjawiskiem ogólnopolskim. Aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu i dzierżawcom kontakt zostanie stworzona strona internetowa, na której będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące projektu, miejsca, specyfika prac, aktualne porady wynikające z kalendarza ogrodniczego. Strona umożliwi również uczestnikom projektu wymianę wiedzy, doświadczeń, umieszczanie dokumentacji fotograficznej, opisy aktualnych działań.

nieuzytkiWięcej informacji:
www.nieuzytkisztuki.pl
www.facebook.com/nieuzytkisztuki
Zapisy:
Marta Korolczuk
ogrodnik.planetarny.bialystok@wp.pl