Zapusty w skansenie 19 lutego 2023

Zapusty w skansenie to impreza plenerowa przypominająca dawne zwyczaje związane z karnawałem. Do wspólnej zabawy zaproszą gości członkowie zespołów ludowych, oczywiście w przebraniach, bo przebranie to najbardziej charakterystyczny karnawałowy zwyczaj. Zespoły odtwarzają dawne obrzędy towarzyszące wiejskim zapustom. To między innymi skoki przez kłodę czy szorowanie popiołem garnków. Ostatki to czas przejścia z karnawału w Wielki Post, ale też czas oczekiwania na wiosnę. Stąd zwyczaj palenia w tych dniach słomianej kukły, symbolu zimy.

Festiwal Marzanny 20-21 marca 2023

Impreza dla grup zorganizowanych, przypominająca dawny zwyczaj topienia marzanny – słomianej kukły symbolizującej zimę lub śmierć.  To obrzęd, który miał przegnać zimę, zakończyć okres uśpienia przyrody oraz zagwarantować urodzaj. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, podczas festiwalu, uczestnicy poznają zwyczaje ludowe związane z pierwszym dniem wiosny i, pod okiem instruktora, wykonują własne marzanny .

Kraszanki w skansenie 13 marca – 5 kwietnia 2023

Kraszanki w Skansenie to zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, których tematem są zbliżające się Święta Wielkanocne. Uczestnicy poznają dawne, świąteczne zwyczaje. Podczas warsztatów z udziałem twórców ludowych można nauczyć się, między innymi, trudnej sztuki zdobienia jaj metodą batikową, czy wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych. Zajęciom praktycznym towarzyszą pokazy i zwiedzanie wystaw o tematyce wielkanocnej we wnętrzach zabytkowych chałup.

Majówka w skansenie 1-3 maja 2023

Szczegółowy program tegorocznej Majówki w skansenie podamy wkrótce.

Noc Muzeów w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej – 12 maja 2023

Szczegółowy program Nocy Muzeów podamy w niedalekiej przyszłości

Zielone Świątki w Skansenie 28 maja 2023

Zielone Świątki w Skansenie to festyn etnograficzny przypominający dawne obrzędy towarzyszące obchodom Zesłania Ducha Świętego.  W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej podczas Zielonych Świątek zespoły ludowe odtwarzają najbardziej charakterystyczne dla naszego regionu zwyczaje: „Chodzenia z królewną” i „Wodzenia Kusta”. Artyści z całej polski prezentują się również na scenie a ich występom towarzyszy  kiermasz rękodzieła ludowego, a także degustacja i sprzedaż potraw regionalnych

Piknik pod gruszą 31 maja – 6 czerwca 2023

Piknik pod gruszą to impreza edukacyjna dla dzieci i młodzieży. W otoczeniu zabytkowych chałup uczestnicy poznają dawne zwyczaje, związane, na przykład, z ginącymi zawodami, jak garncarstwo, plecionkarstwo czy kowalstwo. Spotkanie to również dobra okazja, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu. Zabawa przy ognisku jest stałym punktem programu każdego Pikniku w skansenie.

Festiwal wczesnego średniowiecza „Piastowskie Rubieże” 10-11 czerwca 2023

Impreza plenerowa, którą na terenie należącym do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej organizuje Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Trzaskawica”. W można wziąć udział w warsztatach archeologii eksperymentalnej, zobaczyć potyczki wojów czy turniej łuczniczy.

Festiwal Kultury Tatarskiej 23-25 czerwca 2022

Festiwal Kultury Tatarskiej przybliża odwiedzającym Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej mieszkańcom Podlasia i turystom kulturę najbardziej egzotycznej spośród mniejszości etnicznych zamieszkujących nasz region. Podczas festiwalu podlascy Tatarzy prezentują zarówno swój folklor, czyli muzykę, tańce, zwyczaje, jak też, cieszącą się dużą popularnością, kuchnię. Pokazom i występom na scenie towarzyszy kiermasz rękodzieła, zawody łucznictwa konnego oraz jarmark kulinarny. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej organizuje festiwal wspólnie ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

II Podlaski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich  16 lipca 2023 r.

Gospodynie z całego województwa podlaskiego, a także lokalni producenci kulinariów biorą udział w konkursach m.in. na najsmaczniejsze potrawy i najpiękniejsze stoisko, a ich specjały można degustować i uczyć się przyrządzać. Imprezie towarzyszą atrakcję związane z kulturą ludową Podlasia, wystawy, występy kapel, jarmark tradycyjnego rękodzieła.

Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych 30 lipca 2023

Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych jest, co roku, doskonałą okazją do: poszerzenia wiedzy na tematy związane z ekosystemami i ochroną środowiska naturalnego, promocji walorów przyrodniczych województwa podlaskiego i pokazania bogatej oferty edukacyjnej parków. To też świetny pomysł na aktywne spędzenie dnia w pięknym miejscu, bez pośpiechu, w rodzinnym gronie.

 Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” 5 sierpnia 2023

„Podlaskie Spotkania” to festiwal, podczas którego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej odwiedzają grupy folklorystyczne z kraju i zagranicy. Przyjeżdżają na zaproszenie zespołu Skowronki z Brańska. Dzięki nim publiczność może podziwiać tradycyjne pieśni i tańce z różnych regionów świata. Występom na scenie towarzyszy korowód wszystkich uczestników i pokazy ludowych obrzędów na terenie skansenu.

 Podlaskie Ziołami Pachnące 14 sierpnia 2023

Podlaskie Ziołami Pachnące to festyn przypominający bogate tradycje zielarskie naszego regionu. Ziołom, a także związanemu z nimi pszczelarstwu, poświęcone są zarówno widowiska obrzędowe w wykonaniu zespołów ludowych z Białostocczyzny, jak też pokazy kulinarne i jarmark. Wystawcy, oprócz miodów, przywożą tradycyjne przysmaki podlaskiej kuchni. Festynowi towarzyszy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”. Współorganizatorem imprezy jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

„Dzień Tradycji Rzeczypospolitej” 2 września 2023

To żywa lekcja siedemnastowiecznej historii Polski. Wśród atrakcji są między innymi: Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski, prezentacja XVII-wiecznego wojska Rzeczypospolitej, pokaz sprawności łuczników konnych, pokaz szermierki szablą bojową, pokaz jeździecki Pocztu Dam Husarskich. Jest też  specjalny program dla najmłodszych – Sarmatiadka, podczas której można przejechać się na koniach husarskich i wziąć udział w warsztatach strzelania łuku.

Smaki Podlasia 10 września 2023

To impreza, podczas której można skosztować tradycyjnych wiejskich potraw, ale też zobaczyć jak wygląda przygotowanie niektórych produktów. Swoje kucharskie umiejętności prezentują zarówno koła gospodyń wiejskich, jak też producenci skupieni w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego. Pokazom towarzyszą: jarmark z tradycyjnymi wędlinami, serami, miodem czy pieczywem i konkursy, między innymi na najsmaczniejsze potrawy regionalne.

 Babie Lato w Skansenie 18-22 września 2023

Babie Lato w Skansenie to impreza edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznają prace gospodarskie, które towarzyszyły mieszkańcom podlaskiej wsi u progu jesieni. Można zobaczyć na przykład, jak wygląda obróbka lnu. Pokazom towarzyszą warsztaty inspirowane ludowym rękodziełem. Chętni mogą zostać na terenie skansenu dłużej, jedną z atrakcji jest możliwość zabawy przy ognisku.

„Katarzynki i andrzejki w skansenie” 30 listopada 2023

Zajęcia dla grup zorganizowanych przypominające zwyczaje związane z dniami św. Katarzyny i św. Andrzeja. Dawniej był to czas zabaw i wróżb. Które są najpopularniejsze? Czego można się z nich dowiedzieć? Jakie przedmioty są potrzebne do przepowiadania przyszłości? Po odpowiedź na te pytania zapraszamy do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Oprócz teorii będzie mnóstwo praktyki, czyli lanie wosku, ustawianie butów czy obieranie jabłek.

Gwiazdka w Skansenie 4-20 grudnia 2023

Gwiazdka w Skansenie to zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, związane tematycznie ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Podczas warsztatów, pod okiem twórców ludowych, uczestnicy zgłębiają tajniki wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych ze słomy i papieru. W trakcie zajęć można poznać technikę drzeworytu, własnoręcznie odbić świąteczną pocztówkę, zobaczyć jak wyglądał dawniej wypiek opłatków.