W roku 2009 Białostockie Muzeum Wsi realizowało projekt: „Ocalić od zapomnienia”. Bogactwo kulturowe Podlasia sposobem na promocję regionu oraz rozwój turystyki – organizacja festynów etnograficznych w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach.

Projekt obejmował organizację sześciu folklorystycznych festynów. W 2009 roku w Białostockim Muzeum Wsi odbył się również piknik historyczny o tematyce wojskowej zorganizowany wspólnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.