Zdjęcie przedstawia grupę ludzi stojących a tle wiszących na ścianach dywanów. SKARBY UTKANE NA KROSNACH Tkanina dwuosnowowa, to jedna z tych dziedzin twórczości ludowej, które opierają się próbie czasu. Wciąż powstaje, przede wszystkim dzięki tkaczkom z Janowa, ma liczne grono miłośników doceniających jej piękno. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, mające największą w Polsce kolekcję dywanów dwuosnowowych, przygotowało wystawę pozwalającą prześledzić historię tkactwa dwuosnowowego, pokazującą bogactwo wzorów i barw. Można ją będzie oglądać do jesieni więcej

Na wystawie „Polska tkanina dwuosnowowa” zostało zaprezentowanych 60 dywanów. Większość z nich pochodzi z liczącej 750 eksponatów kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, kilka – z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży oraz Muzeum – Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie. Wyjęte z magazynów i odkrywane na nowo, zachwycają zwiedzających i inspirują twórców.
Tkaniny zostały rozmieszczone w czterech salach wystawienniczych na parterze dworu z Bobry Wielkiej, w układzie geograficzno–historycznym oraz kompozycyjnym.
Najstarsze z nich, o kompozycjach i motywach tradycyjnych, zarówno geometrycznych, jak i roślinnych, powstały w okolicach Ełku i Olecka w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w., a także w okolicach Wyszkowa i Brańska oraz zwartego obszaru obejmującego powiaty województwa podlaskiego: augustowski, łomżyński, kolneński, grajewski, moniecki, sokólski i białostocki na przełomie XIX i XX wieku.
Kolejną grupę stanowią, wytwarzane od lat 20-tych XX w. na ręcznych i żakardowych krosnach, tkaniny o ornamentach „kapowych”, wzorowanych na żakardowych tkaninach fabrycznych.
Młodsze o kilka dekad są tkaniny artystyczne z motywami „zwierzy”, „bukietów” i „drzewa życia” powstałe w ośrodku janowskim w drugiej połowie XX wieku  z inspiracji prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Eleonory Plutyńskiej oraz powstające do dziś w ośrodku janowskim i węgrowskim dywany tematyczne.
Wystawa jest realizowana w ramach projektu Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jej autorem jest Wojciech Kowalczuk, zaś koordynatorką projektu – Aleksandra Pluta.