PAMIĘĆ O ZMARŁYCH Tuż przed Świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym w naszym lapidarium stanął nowy krzyż. Jest to krzyż cmentarny z początku XX wieku, wykonany z żeliwa.  Prawdopodobnie stał na grobie osoby młodej, o czym może świadczyć girlanda kwiatowa wzdłuż pionowej belki. Dziś przy krzyżu zapłonął znicz.

 

 

Zwyczaj zapalania świec na grobach to tradycja sięgająca czasów przedchrześcijańskich. Nasi przodkowie w święta zaduszne rozpalali ogniska, nie tylko na mogiłach, ale też w pobliżu domów i na rozstajach dróg, by ogrzać przybywające wówczas na ziemię dusze zmarłych i ułatwić im wędrówkę po świecie żywych. Wierzono też, że ogień ten ma magiczną moc. Oczyszcza i chroni przed nieczystymi siłami. Dziś światełko na grobie jest wyrazem naszej pamięci o tych, którzy odeszli.