Biały namiot z napisem Polskie Parki Narodowej na ścianie bocznej. Wewnątrz namiotu stoły oraz ludzie, dorośli i dzieci.PARKI W SKANSENIE Ruszył sezon imprez plenerowych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Tydzień po Festiwalu Kultury Tatarskiej zaprosiliśmy mieszkańców regionu i turystów na Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych. Było interesująco, bo pracownicy parków przedstawili różnorodność przyrodniczą i bogactwo kulturowe regionu. Było też pysznie, bo przyjechały Koła Gospodyń Wiejskich, by promować tradycyjne podlaskie potrawy.

 

Na terenie województwa podlaskiego mamy cztery parki narodowe, wśród nich największy w Polsce – Biebrzański Park Narodowy, wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO Białowieski Park Narodowy, oblegany przez turystów Wigierski Park Narodowy i ostoję ginących gatunków ptaków – Narwiański Park Narodowy. O bogactwie przyrodniczym i kulturowym regionu można się przekonać odwiedzając też istniejące tu parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy czy Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Dzięki piknikowi wiedzę na ich temat można było zdobyć w jednym miejscu i czasie – w pierwszą sobotę lipca, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
Informacje o objętej ochroną podlaskiej przyrodzie pracownicy parków oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazywali w atrakcyjnej formie warsztatów, działań artystycznych, filmów, przeróżnych zabaw i gier. Przeprowadzili grę terenową, która pozwoliła wykazać się wiedzą o obszarach chronionych na Podlasiu.
Miejsce pikniku nie było przypadkowe. W zabytkowych obiektach skansenu czynne są wystawy związane z dziedzictwem kulturowym miejscowości położonych między innymi na terenie lub w bliskim sąsiedztwie parków – nad rzekami Narwią czy Biebrzą, w okolicach Hajnówki czy Knyszyna. To wystawy dotyczące zajęć, którymi trudnili się dawniej mieszkańcy podlaskich wsi, a także sztuki ludowej i ludowego rzemiosła. Po każdej z nich, podczas imprezy, oprowadzał przewodnik.
W trakcie Pikniku Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych nie zabrakło poczęstunku, o który zadbały Koła Gospodyń Wiejskich. Serwowały przysmaki regionalnej podlaskiej kuchni: babkę i kiszkę ziemniaczaną, kartacze. Był sękacz i słynny już marcinek – ciasto z okolic Białowieży i Hajnówki.

Organizatorzy: Białowieski Park Narodowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Współorganizatorzy: Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Patronat honorowy: Główny Konserwator Przyrody, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Pani Małgorzata Golińska