Warsztaty śpiewu tradycyjnego: pieśni Polesia

     W dniach 02-05.09.2010 w białostockim skansenie odbyły się warsztaty śpiewu tradycyjnego, organizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Zajęcia obejmowały ćwiczenia emisyjne i umuzykalniające, naukę pieśni oraz prelekcje na temat poszczególnych utworów. Podczas ich trwania uczestnicy skupili się głównie na materiale muzycznym pochodzącym z Zachodniego Polesia. Warsztaty prowadzili: Natalia Bojarska (absolwentka, a obecnie asystentka Równeńskiego Instytutu Kultury, zajmuje się folklorem od kilku lat, śpiewa w Silskiej Muzyce) oraz Jurij Kowalczuk (absolwent Równeńskiego Instytutu Kultury, śpiewa w zespole Horyna i Silska Muzyka, kieruje dziecięcą grupą muzyczną Rankowa rosa, Polesie bada od wielu lat).

 

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu „Wyśpiewać podlaską tradycję – warsztaty pieśni tradycyjnych…” , dofinansowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.