Drewniany krzyż i drewniana kapliczka. W tle szare niebo i bezlistne drzewa. „Pogrzebowe pieśni podlaskiej prababki” to tytuł projektu, na którego realizację Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dostało dofinansowanie w wysokości 40 000 złotych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021. Nasza instytucja, dzięki dużej liczbie zdobytych punktów, znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich tych, którzy otrzymali dofinansowanie. Efektem projektu będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń ludowych pieśni żałobnych z powiatu monieckiego.więcej

Zgodnie z założeniami, badania podczas których zostaną zebrane teksty i melodie pieśni pogrzebowych, będą prowadzone w wybranych wsiach na terenie powiatu monieckiego. Zapisany materiał posłuży do przeprowadzenia warsztatów. Instruktorami zostaną osoby starsze, które w śpiewach pogrzebowych, trwających dawniej nawet trzy dni, brały czynny udział i znają tradycyjne pieśni. W zajęciach na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej weźmie udział 12 osób. Mile widziane będą osoby z powiatu monieckiego, ale to nie jest warunek konieczny. Pieśni, które uczestnicy warsztatów poznają podczas pięciu spotkań w skansenie, zostaną wydanie na płycie CD, którą wszyscy zainteresowani będą mogli otrzymać wraz z publikacją podsumowującą projekt. W książce opublikowane zostaną teksty i zapis nutowy pieśni pogrzebowych z okolic Moniek.

 

Z lewej strony godło Polski, napis Ministerwstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz logo Narodowego Cnetrum Kultury. Z lewej strony napis Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w rama programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska 2021"