Grupa ludzi siedzących wokół stołu, słuchjących stojącego, mówiącego coś do nich mężczyzny. POSIEDZENIE RADY MUZEUM Za nami drugie posiedzenie Rady Muzeum przy Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Rada spotyka się raz w roku. W jej skład wchodzą wybitni naukowcy i muzealnicy z całej Polski. Spotkania służą zasięgnięciu opinii autorytetów w sprawach dotyczących działalności muzeum.

 

 

Rada Muzeum obradowała 29 listopada 2019 r. we wnętrzach najpiękniejszego zabytkowego budynku na terenie skansenu – dworu z Bobry Wielkiej. Zaraz po przywitaniu gości przez dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dr. Artura Gawła przyszedł czas na podsumowanie działalności instytucji w 2018 roku i ocenę tejże działalności. Członkowie rady nie mieli zastrzeżeń.
Podczas swojego drugiego posiedzenia Rada Muzeum pozytywnie zaopiniowała również plany Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na 2020 r. i przygotowany przez pracowników wniosek o  wpis instytucji do Państwowego Rejestru Muzeów. Rejestr prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Figurują w nim muzea, które nie tylko gromadzą zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury, ale też spełniają wysokie kryterium działalności merytorycznej.
W trakcie przerwy w obradach uczestnicy spotkania zwiedzili dwie otwarte w tym roku na terenie skansenu wystawy stałe: „Mechanizacja rolnictwa na podlaskiej wsi” i „Dawne leśnictwo na Podlasiu”.  Obydwie ekspozycje zostały zaaranżowanie w zabytkowych stodołach przeniesionych do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Kadencja Rady Muzeum trwa cztery lata. Przewodniczącym jest obecnie prof. Jan Święch – etnolog, antropolog kultury, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zastępca to dr hab. Irena Matus z Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka w zakresie etnografii i folklorystyki. Członkami rady są: Jerzy Brzozowski – dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, dr Tomasz Czerwiński – etnograf, autor wielu publikacji o tej tematyce, Stanisław Derehajło – wicemarszałek województwa podlaskiego, Urszula Kuczyńska – kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, Dorota Łapiak – dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, dr Krystyna Stawecka – historyk, dr hab. Jarosław Szewczyk wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej i prof. Wojciech Śleszyński – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.