Ozdony krzyż kultury, Na nim zawieszony wieniec z rośli. Zdjęcie czarno-białe. POZNAJCIE DAWNE PIEŚNI Trwa rekrutacja uczestników projektu „Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki”. Czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w bezpłatnych warsztatach śpiewaczych, które odbywać się będą  od 1 do 22 sierpnia 2021 r. na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Chętni mogą się zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: edukacja@pmkl.pl)  lub telefonicznie (nr tel.: 509 336 816).

 

Organizatorom zależy, by w warsztatach wzięły udział osoby zameldowane w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców, posiadające umiejętności wokalne. Mile widziani będą uczestnicy z powiatu monieckiego, ale nie jest to warunek konieczny.
W zgłoszeniu prosimy o przesłanie krótkiej informacji o sobie:                                                                                      – – – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, doświadczenie i umiejętności wokalne, zainteresowania związane z tradycjami ludowymi Podlasia;
– załącznik z krótkim nagraniem wokalnym jednej pieśni lub piosenki w formacie mp3; repertuar dowolny, nie wymagany podkład muzyczny (dołączenie nagrania bądź jego brak nie stanowi głównego kryterium uczestnictwa).
„Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki” to tytuł projektu, na którego realizację Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dostało dofinansowanie w wysokości 40 000 złotych w ramach programu EtnoPolska 2021. Instytucja, dzięki dużej liczbie zdobytych punktów, znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich, którzy złożyli wnioski. Efektem projektu będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń ludowych pieśni żałobnych z powiatu monieckiego.
Zgodnie z założeniami, badania podczas których zostały zebrane teksty i melodie pieśni pogrzebowych, były prowadzone w wybranych wsiach na terenie powiatu monieckiego. Zapisany materiał posłuży do sporządzenia zapisu nutowego oraz do przeprowadzenia warsztatów. Instruktorami zostaną osoby starsze, które w śpiewach pogrzebowych, trwających dawniej nawet trzy dni, brały czynny udział i znają tradycyjne pieśni.
W zajęciach, podzielonych na pięć sześciogodzinnych spotkań, weźmie udział 12 osób. Pieśni, które poznają uczestnicy warsztatów, zostaną nagrane z ich udziałem podczas ostatniego spotkania i wydane na płycie CD. Płyta zostanie dołączona do publikacji podsumowującej projekt. W książce opublikowane zostaną nie tylko teksty i zapis nutowy pieśni pogrzebowych z okolic Moniek, ale też wspomnienia osób prowadzących warsztaty dotyczące dawnej obrzędowości pogrzebowej. Publikacja będzie bezpłatna.
Partnerami projektu są Moniecki Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.
Przewidywane terminy spotkań warsztatowych to : 01.08, 08.08, 16.08, 21.08, i 22.08. W ostatnim dniu warsztatów (22.08) realizowane będą nagrania audio i audio-video.

REGULAMIN WARSZTATÓW

KARTA UDZIAŁU W WARSZTATACH

 

Z lewej strony godło Polski, napis Ministrestwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz logo Narodowego Centrum Kultury. Z prawej strony napis Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programi Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska 2021".