PROJEKT – SOKOLARNIA

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) zakończyło realizację projektu OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO – SOKOLARNIA, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
logotypy
Celem projektu jest podniesienie społecznej świadomości na temat roli i znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych, a dzięki temu ochrona różnych gatunków ptaków drapieżnych żyjących w Polsce. Głównym sposobem realizacji tych zadań będzie stworzenie ośrodka edukacji ekologicznej o zasięgu krajowym.

broszura1zeszyt_dorosli1zeszyt_dzieci1„Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia”
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru   Gospodarczego 2009-2014
Nazwa i numer Programu Operacyjnego: PL02 Ochrona różnorodności
biologicznej i ekosystemów
Całkowity koszt realizacji projektu: 741 975,00 zł
Poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 546 869,00 zł
Termin realizacji: 02.04.2014 – 31.08.2016r.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.sokolarnia.edu.pl