Zdjęcie przedstawiające mężczyznę i dwie kobiety, stoją, widoczne są całe postacie. Kobiety trzymają w rękach bukiety kwiatówSPOTKANIE Z AUTORKĄ I POCZĄTEK SPRZEDAŻY „Tradycyjne stroje województwa podlaskiego. Cześć I” to książka, o którą miłośnicy kultury ludowej pytają od dawna. Już jest w sprzedaży! W niedzielę 28 sierpnia o godz. 12.00 we Dworze z Bobry Wielkiej odbyła się promocja albumu Elżbiety Piskorz-Branekovej przygotowanego we współpracy z Aleksandrą Plutą z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. więcej

 

Stroje ludowe z centralnej i południowej części województwa podlaskiego doczekały się szczegółowego opracowania w formie albumu! Autorką jest wybitna polska etnografka Elżbieta Piskorz-Branekova. Wydawcą – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Książka zatytułowana „Tradycyjne stroje województwa podlaskiego Część I” będzie miała kontynuację poświęconą ubiorom mieszkańców wsi położnych na północ od Białegostoku.
W przeciwieństwie do wielu innych regionów Polski, województwo podlaskie nie miało dotąd monografii poświęconej strojom ludowym, dlatego wydanie albumu jest ważnym wydarzeniem, nie tylko w środowisku etnograficznym. Osoby zainteresowane kulturą ludową będą miały łatwiejszy dostęp do informacji na ten temat, a zespoły folklorystyczne czy teatry obrzędowe – znakomite źródło inspiracji podczas tworzenia kostiumów.
Teren, na którym prowadzone były badania terenowe do pierwszej części „Tradycyjnych strojów województwa podlaskiego”, autorka podzieliła na trzy obszary. Kolejne rozdziały książki to: stroje z okolic  Łomży, Zambrowa, Ciechanowca po Siemiatycze,  stroje z okolic Białegostoku, stroje z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Z publikacji można dowiedzieć się, jakie były cechy charakterystyczne ubioru kobiecego i męskiego na każdym z tych obszarów, jakich używano tkanin, jakie były krój i zdobienia. W książce ukazane zostały zmiany zachodzące w modzie na przestrzeni lat oraz różnice między strojem na przykład panny i mężatki czy chłopki i drobnej szlachcianki.
Na bogaty materiał ilustracyjny składają się fotografie archiwalne, a także te wykonane współcześnie pokazujące ludzi ubranych w tradycyjne stroje, fotografie i rysunki samych strojów, detali zdobniczych oraz wykroje.
Elżbieta Piskorz-Branekova, która wraz z Aleksandrą Plutą, etnolożką z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,  przeprowadziła badania terenowe i stworzyła album, przez wiele lat związana była zawodowo z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jest wybitną specjalistką w dziedzinie stroju ludowego. Stworzyła scenariusze kilkudziesięciu wystaw o tej tematyce, wydała kilkanaście książek o strojach ludowych różnych regionów Polski, a także o biżuterii ludowej w Polsce i haftach kurpiowskich.