Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
zaprasza na otwarcie wystawy
„Ptaki w sztuce i tradycji ludowej”
Białostockie Muzeum Wsi,
w zabytkowym dworze z Bobry Wielkiej
niedziela, 23 czerwca 2013, o godzinie 16.00
     Wystawa została przygotowana ze zbiorów prof. Mariana Pokropka z Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach oraz Białostockiego Muzeum Wsi. Ukazuje ona różnorodne prace artystów ludowych z Polski i z zagranicy. Przedstawia obrazy, rzeźby, płaskorzeźby, grafiki, wycinanki i ceramikę, których motywem przewodnim są ptaki.
„Tematyka ptasia w polskiej sztuce ludowej zajmuje szczególną pozycję. Jest z jednej strony sztuką dekoracyjną, z drugiej narracyjną, obrazującą przekazy ustne, zwyczaje, wiedzę religijną i historyczną. Wystawa „Ptaki w sztuce i tradycji ludowej”, zorganizowana przez Białostockie Muzeum Wsi ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach i uzupełniona eksponatami własnymi, jest próbą usystematyzowania występujących w kulturze ludowej motywów ptaków. Eksponaty pochodzą głównie z Polski, ale są wśród nich również zabytki z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Chorwacji. Większość prezentowanych na wystawie prac powstała po 1960 r., a ich autorami są twórcy ludowi i nieprofesjonalni, amatorzy i rzemieślnicy, choć te określenia nie zawsze oddają właściwą przynależność. Są to twórcy nie legitymujący się dyplomami akademii sztuk pięknych, ale posiadający uzdolnienia i zamiłowanie do twórczości artystycznej. Niestety niektórym z prezentowanych na ekspozycji prac brakuje sygnatury, co spowodowało, że wraz z upływem lat zatraciły autorstwo.”
Prof. Marian Pokropek