Okładka książki. U góry napis Karolina Radłowska, u dołu nieco większą czcionką napis "Wizerunek Żyda w sztuce ludowej Podlasia" z prawej strony - jeszcze większą czcionką - napis "Swoi i czy obcy". Z lewej strony namalowana sześcioosobowa grupa osób ubranych na czarno, w czarnych nakryciach głowy, każdy z nich trzyma instrument muzyczny.

Swoi czy obcy. Wizerunek Żyda w sztuce ludowej Podlasia
Karolina Radłowska

Katalog wystawy prezentujący wizerunek Żyda w zwyczajach, obrzędach, rzeźbie i folklorze słownym na Podlasiu.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Cena: 5 zł