Słońce na tle niebieskiego nieba. Na nim - fragmenty chmur.   SŁOŃCE DA NAM MOC Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu  „Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”. Całkowity koszt projektu wynosi 179 388,08 zł, wysokość dofinansowania to 113 767,37 zł.

Projekt zostanie dofinansowany w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii). Bezpośrednim efektem jego realizacji będzie mniejsze zużycie energii wytwarzanej z paliw kopalnych i związana z tym poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej o mocy 27,28 kW. Planowana łączna produkcja energii elektrycznej będzie wynosić 24,55 MWh rocznie. Pozyskana przy pomocy paneli słonecznych energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne, nadwyżka trafi do sieci dystrybucyjnej.
Korzyścią, jaką odniesie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dzięki realizacji projektu, oprócz poprawy jakości powietrza związanej z redukcją emisji CO2 do atmosfery, będzie niższa opłata za prąd.