Zdjęcie przedstawia cztery moździeże na drewnianym stole i napis Spotkanie z dziedzictwem kulturowym wsi, bezpłatne warsztaty, 14 sierpnia niedziela, godz. 12.00-16.00 Podlaskie Muzeum Kultury LudwejOperacja pn. SPOTKANIE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM WSI współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną warsztaty z twórcami ludowymi i osobami zajmującymi się zielarstwem oraz pokaz obrzędu żniwnego w wykonaniu zespołów ludowych. więcej

 

Wydarzenie odbędzie się podczas festynu etnograficznego „Podlaskie ziołami pachnące” 14 sierpnia 2022 roku w godzinach: 12.00-16.00. Celem operacji jest rozpowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym wsi, która trafi do szerokiego grona odbiorców. Publiczność odwiedzająca w tym dniu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej pozna zwyczaje związane ze  żniwami, z zastosowaniem ziół w medycynie ludowej i w kuchni regionalnej opartej na lokalnych produktach, będzie miała okazję podziwiać wyroby twórców ludowych reprezentujących tzw. „ginące zawody” i wziąć udział w warsztatach i spotkaniach, zapewniających kontakt z materialnymi i niematerialnymi tradycjami Podlasia oraz z lokalnymi przedsiębiorcami i rękodzielnikami. Pozwoli to na odbudowę sieci powiązań między miejscowymi producentami, przetwórcami, twórcami ludowymi i osobami trudniącymi się tzw. „ginącymi zawodami” a odbiorcami ich produktów, a także na stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń między lokalnymi przedsiębiorcami i rękodzielnikami.
Na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, podczas Spotkania z dziedzictwem kulturowym wsi, zorganizowanych zostanie dziewięć bezpłatnych wydarzeń, które poprowadzą lokalni producenci i przetwórcy, twórcy ludowi i zespoły folklorystyczne. Pięć z nich będzie warsztatami związanymi z zastosowaniem ziół i innych dziko rosnących roślin w kuchni i w produkcji kosmetyków naturalnych, trzy spotkania warsztatowe przeprowadzą twórcy ludowi i będą one dotyczyły tak zwanych „ginących zawodów” (tkactwa, garncarstwa i wykonywania zabawek z drewna). Oprócz warsztatów zorganizowany zostanie pokaz obrzędu żniwnego na Podlasiu w wykonaniu zespołów folklorystycznych z okolic Knyszyna i Moniek.
Warsztaty i spotkania będą przeprowadzone w specjalnie przygotowanych sektorach na terenie skansenu, w godzinach od 12.00 do 16.00.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi oraz odbudowy sieci powiązań między podmiotami a odbiorcami ich wyrobów, a także, w dalszej perspektywie, do przeciwdziałania postępującemu wykluczeniu społecznemu i ubożeniu obszarów wiejskich. Spotkanie z dziedzictwem kulturowym wsi zwiększy zainteresowanie odbiorców regionalnymi zwyczajami oraz ofertą lokalnych producentów i przetwórców wykorzystujących w swojej działalności zioła, jak również wyrobami twórców ludowych i rękodzielników, zachęci do podejmowania nowych, lokalnych inicjatyw wykorzystujących elementy materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, pomoże budować wizerunek podlaskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ułatwi kontakt między podmiotami w celu wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk, które w przyszłości może skutkować podjęciem przez nie współpracy na rzecz rozwoju małych, lokalnych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Ramowy program wydarzenia:

  1. 12.15 i 14.15 warsztaty rękodzielnicze – garncarstwo, miejsce: maneż z Tyborów Uszyńskich
  2. 12.15 i 14.15 – warsztaty wyrobu eko-kosmetyków z wykorzystaniem ziół, miejsce: zagroda z Dąbrowy – Moczydeł
  3. 12.15 i 14.15 warsztaty związane z pszczelarstwem (warsztaty wykonywania świec woskowych, prezentacja tradycji pszczelarskich), miejsce: zagroda z Pieczysk
  4. 13.00 – 15.00 spotkanie z tradycją żniwną prowadzone przez zespoły folklorystyczne, miejsce: teren PMKL – pole zboża i dziedziniec dworu z Bobry Wielkiej
  5. 13.00  i 15.00 – warsztaty rękodzieła ludowego – tkanie krajek, miejsce: zagroda z Dąbrowy -Moczydeł
  6. 13.00 i 15.00 – warsztaty wykonywania tradycyjnych zabawek drewnianych, miejsce: chałupa z Pieczysk
  7. 13.00 i 15.00 – warsztaty wykorzystania ziół w kuchni „Dzika kuchnia”, miejsce: zagroda z Dąbrowy – Moczydeł
  8. 13.30 i 15.00 – „Zioła Ojca Gabriela” – spotkanie dotyczące wykorzystania ziół w życiu codziennym, miejsce: teren zagrody z Dąbrowy – Moczydeł, w tym: ogródek ziołowy
  9. 13.30 i 15.00 – warsztaty wykorzystywania ziół w produkcji kosmetyków naturalnych, miejsce: zagroda z Dąbrowy – Moczydeł

 

 

Zdjęcie przedstawia logotypy Unii Europejskiej, województwa podlaskiego, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.