RODZINNA NIEDZIELA W SKANSENIE

29 maja 2011 roku

      W Białostockim Muzeum Wsi po raz kolejny odbyła się Rodzinna Niedziela w Skansenie, która tym razem upłynęła pod hasłem Strachy na wróble. W trakcie imprezy każda z przybyłych rodzin mogła wykonać własnoręcznie „stracha na wróble”, czyli kukłę służącą do odstraszania ptaków z pól, sadów i ogrodów. Wszystkie wykonane prace zaprezentowane zostały na plenerowej wystawie na terenie skansenu.