Na zdjęciu widoczny tył głowy i dłoń mężczyzny, który patrzy w obiektyw kamery. W tle drewniany płot i zieleń.TRADYCJA LUDOWA BEZ GRANIC Filmy zrealizowane w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zrozumiałe dla obcokrajowców! Zostały przetłumaczone na język angielski dzięki wsparciu finansowemu „Polskiej Fundacji Narodowej”. W każdym z siedemnastu filmów ścieżkę dźwiękową w języku polskim uzupełniają napisy w języku angielskim, dzięki czemu informacje o kulturze ludowej Podlasia mają szansę trafić do szerokiego grona odbiorców nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Filmy są dostępne na stronie internetowej www.skansen.bialystok/en/films

W ubiegłym roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej powstało 17 filmów krótkometrażowych, które przybliżają odbiorcom wszystko to, czym zajmuje się Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Widzowie poznają historię tej konkretnej instytucji, ale też dowiadują się, w jaki sposób powstają muzea typu skansenowskiego – jak przenosi się do nich zabytkowe budynki, jak się je pozyskuje, przewozi i stawia na nowo.
Jeden z odcinków jest poświęcony drewnianej architekturze Podlasia, elementom, które wyróżniają ją na tle budownictwa ludowego innych regionów Polski, a ponieważ muzea, nawet te na wolnym powietrzu, to nie tylko budynki, ale też liczone w tysiącach tak zwane zabytki ruchome, dwa odcinki cyklu poświęcone są zbiorom. W jednym z nich widzowie mogą zajrzeć do magazynów i dowiedzieć się, co sprawia, że przedmiot staje się eksponatem oraz jakie są jego dalsze losy. Drugi z tych odcinków to wizyta w pracowni konserwatorskiej gdzie część przedmiotów odzyskuje dawny blask, a inne zabezpieczane są przed zniszczeniem.
Wiele zabytków ruchomych trafia na wystawy stałe i właśnie one są tematem pięciu części cyklu. To między innymi wirtualny spacer po wystawie sztuki ludowej i wnętrzach zabytkowych chałup urządzonych tak, jak przed laty, wizyta w zabytkowych stodołach i spichlerzach, gdzie eksponowane są narzędzia i maszyny rolnicze. W kolejnych obiektach można zdobyć wiedzę o dawnym leśnictwie, rybołówstwie i pszczelarstwie.
W filmowej opowieści o Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znalazło się również miejsce na odcinek dotyczący Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia. Sokolnicy: Dariusz Poznański, Kamil Borowski i Przemek Łapiński opowiadają o gatunkach ptaków, które hodują, o ich zwyczajach, o tym jak przygotowuje się sokoły do wspólnego polowania z człowiekiem i co trzeba zrobić, żeby ptaki pokazowe nie bały się publiczności.
Wszystkie opisane wyżej tematy to codzienność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, ale w jego działalności ważne miejsce zajmują również wydarzenia odbywające się kilka razy w roku – festyny etnograficzne, podczas których publiczność może podziwiać zespoły ludowe odtwarzające dawne obrzędy. Jedna trzecia cyklu poświęcona jest właśnie im. Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji odwiedzić Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej podczas Zielonych Świątek dowiedzą się czemu służył zwyczaj obchodzenia pól z królewną. Pozostałe filmy obrzędowe poświęcone są żniwom, Nocy Świętojańskiej, wiosennemu kolędowaniu z konopielką, wicu wianków na Oktawę Bożego Ciała, czy prozaicznej czynności kiszenia kapusty, które dawniej też było wydarzeniem.
We wrześniu 2021 roku Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zrealizowało projekt „Tradycja ludowa bez granic”, służący upowszechnianiu nie tylko w kraju, ale też za granicą wiedzy o pięknym i ciekawym regionie Polski, jakim jest Podlasie oraz promocji Polski za granicą. W ramach projektu ścieżka dźwiękowa wszystkich filmów została przetłumaczona na język angielski. Wyprodukowanie filmów z napisami w języku angielskim było możliwe dzięki wsparciu finansowemu „Polskiej Fundacji Narodowej”.

z lewej strony biało-czerwone flagi, z prawej - napis Polska Fundacja Narodowa.