STARE ALE NOWE. Trzy zabytkowe stodoły wzbogaciły krajobraz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Do czego może się przydać stara stodoła? Tu każdy taki budynek jest na wagę złota. Nie tylko wzbogaca wiejski krajobraz skansenu ale też zyskuje nowe życie jako przestrzeń wystawiennicza.
więcej

Pod koniec 2017 roku, w trzech oddalonych od siebie punktach muzeum, stanęły zabytkowe stodoły z Sannik, Redut i Czarnej Białostockiej. Kiedyś gospodarze przechowywali w nich zboże. Teraz, w jednej z nich, można będzie oglądać dawne maszyny rolnicze. W kolejnej powstanie wystawa związana z leśnictwem.
Najstarsza jest stodoła z Redut, miejscowości w podlaskiej gminie Orla. Ma prawie sto pięćdziesiąt lat. Jej wnętrze w przyszłości wypełnią maszyny rolnicze z przełomu XIX i XX wieku. Niektóre z nich można będzie uruchomić. Wnętrze budynku gospodarskiego sprzed ponad stu lat, to pierwsza z wystaw stałych o osadnictwie wiejskim południowo wschodniej części województwa podlaskiego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Będą następne.
Młodsza o pół wieku stodoła z Czarnej Białostockiej będzie wprowadzać zwiedzających Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w tajniki leśnictwa. Opowie jak ludzie korzystali z bogactwa lasów, od średniowiecza do połowy dwudziestego wieku. W środku można będzie zobaczyć narzędzia do sadzenia, pielęgnacji, wycinki i obróbki drzew. Na zewnątrz staną urządzenia do produkcji węgla drzewnego.
Dwie stodoły wzbogaciły skansen dzięki unijnemu dofinasowaniu. To część projektu „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcji turystycznej regionu”. Jest jeszcze trzecia, z Sannik. W jej przypadku najcenniejsze są walory architektoniczne. W całym województwie jest tylko kilka budynków o takiej, sochowo-ślemeniowej, konstrukcji dachu.

LOGO_RPO