WARSZTATY TRADYCYJNYCH PIEŚNI UKRAIŃSKICH

13 – 14 kwietnia

      W dniach 13 – 14 kwietnia w Białostockim Muzeum Wsi, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, odbyły się warsztaty pieśni ukraińskich.
     Tematem warsztatów były ukraińskie obrzędowe i liryczne pieśni śpiewane w okresie wiosennym, korowody oraz wielogłosowe ludowe pieśni wielkopostne. Na program zajęć złożyły się: nauka utworów związanych z wiosenną porą roku (melodie, tekst, znaczenie słów, okoliczności wykonania itp.), praca nad prawidłową emisją głosu, elementami wymowy, rytmem, frazowaniem, techniką oddechu oraz artykulacją i manierą wykonania charakterystyczną dla wybranych, niekiedy bardzo zróżnicowanych w tradycyjnej kulturze muzycznej, regionów Ukrainy.
     Warsztaty poprowadziła Tatiana Sopiłka – etnomuzykolog i wokalistka. Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Jest członkinią powstałego w 1979 roku ukraińskiego zespołu „Drewo”, skupiającego wykonawców i badaczy muzyki tradycyjnej, a także założycielem i liderem warszawskiego zespołu „Dziczka”. Od początku lat 90-tych jeździ po wsiach Ukrainy, zbierając oryginalne archaiczne pieśni, a także obrzędy i rytuały. Owoce tych poszukiwań są publikowane w artykułach naukowych oraz na płytach wydawanych w Kijowie. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty śpiewu ukraińskiego w różnych miastach Polski i zagranicą.