Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCYCH WYDAWNICTWA:
KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA

Publikacje można nabyć w biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub w kasie (w soboty i niedziele podczas sezonu turystycznego) w godz. 9.00-17.00.
Wydawnictwa można zamówić również drogą elektroniczną podając tytuły i liczbę zamówionych książek oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: edukacja@skansen.bialystok.pl
  • Ceny podane przy wydawnictwach w zamieszczonym wykazie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O kosztach zostaną Państwo poinformowani po złożeniu zamówienia.
  • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
  • Zamówione książki wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczona będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Otrzymujecie Państwo od nas dowód zakupu w postaci faktury VAT.

„Krajka. Sokólska tkanina ludowa” to skarbnica wiedzy o tkanych pasach, będących kiedyś na Sokólszczyźnie nieodłącznym elementem wiejskiej obrzędowości . Autorki – Aleksandra Pluta i Edyta Wiśniewska przywołują historię krajki, opowiadają o jej znaczeniu praktycznym i symbolicznym, pochylają się nad wzornictwem i kolorystyką. To fascynująca lektura dla wszystkich miłośników kultury ludowej i bezcenna inspiracja dla osób zajmujących się tkactwem.
Jej wydanie poprzedziły badania dotyczące barwnych pasów z terenu Sokólszczyzny, gdzie umiejętność ich tkania przetrwała w świadomości mieszkańców, dzięki czemu można ją dziś odtworzyć. Aleksandra Pluta i Edyta Wiśniewska przeprowadziły wywiady w terenie i kwerendy w największych polskich muzeach etnograficznych, które mają w swoich zbiorach krajki z okolic Sokółki. Projekt „Ukryte. Krajka w domu i w muzeum” zrealizowały pod szyldem Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, posiadacza największą w Polsce, liczącej ponad dwieście sztuk kolekcji krajek. Autorki zdobyły dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze przed wydaniem publikacji stworzyły wystawę poświęconą krajce, którą do końca listopada można oglądać ze dworze z Bobry Wielkiej, zorganizowały warsztaty.
Jako efekt ministerialnego projektu „Krajka. Sokólska tkanina ludowa” to publikacja bezpłatna.


„EkoSmaki Podlasia 2019”. Wydawnictwo towarzyszące Targom EkoSmaki Podlasia, które odbywały się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej 14 lipca 2019 r.

 

TREŚĆ BROSZURY


LECIEŃ
Zbigniew Nasiadko
Wasików 2017
„Lecień” to zbiór wierszy znanego białostockiego poety, ale też dziennikarza, miłośnika muzyki tradycyjnej – Zbigniewa Nasiadki, ilustrowany fotografiami Wiktora Wołkowa. Ciekawa jest historia tomiku. Zwykle najpierw powstają wiersze, później ktoś tworzy do nich ilustracje. Tym razem było inaczej. Zbigniew Nasiadko pisał swoje wiersze do gotowych zdjęć, to one stały się dla niego inspiracją.
Ponad dwadzieścia, głównie kolorowych fotografii, to Wołkow jakiego wszyscy znamy. Charakterystyczne, czerwonawe słońce i wtopiony w nie zarys ptaka, żurawie w locie, czy rzeka sfotografowana z ich perspektywy. Podlaski pejzaż, którego dopełnieniem są przydrożne krzyże i otulone zielenią macewy.

Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Cena: 15 zł


 

Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki
Wasilków 2017
Zapraszamy Państwa do lektury nowej pozycji wydawniczej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Wydawnictwo Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych, prezentujących tematykę ochrony tradycyjnej architektury naszego regionu. Zamieszczone w publikacji artykuły dotykają problematyki w sposób wielowymiarowy, uwzględniając zarówno perspektywę muzealników i konserwatorów zabytków, na co dzień troszczących się o obiekty drewniane w terenie, jak i osób inicjujących lokalne działania in situ.
Publikacja jest rezultatem spotkania zorganizowanego 20 września 2017 r. w Wasilkowie pod tym samym tytułem, przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przy współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Powiatem Białostockim oraz Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury.
Konferencja oraz publikacja pokonferencyjna uzyskały wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Osoby zainteresowane nabyciem bezpłatnego egzemplarza publikacji prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Promocji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod numerem telefonu 509 336 816 lub na adres e-mail: promocja@skansen.bialystok.pl .

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej http://ksow.pl.


PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Przewodnik.
Artur Gaweł
Wasilków 2017

Przewodnik zawiera bogato ilustrowane opisy wystaw i budynków znajdujących się w skansenie. Zawarte są w nim także użyteczne dla zwiedzających informacje oraz plan skansenu.

Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Cena: 20 zł

 

 


                                                                                                                                                                   

PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Folder.
Artur Gaweł

W folderze znajduje się skrócony opis budynków i wystaw znajdujących się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz garść informacji dla turystów.

 

Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Cena: 3 zł

 

 


TRADYCYJNE BIMBROWNICTWO NA PODLASIU. Historia i współczesność.
Hubert Czochański
Wasilków 2017

Publikacja charakteryzuje zjawisko bimbrownictwa na Podlasiu, odnosząc się do czynników historycznych, ekonomicznych i społecznych. Omawia również technologię produkcji bimbru. Publikacja zawiera materiał fotograficzny.
Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Cena: 11 zł


przewodnik_bmwBIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI. Przewodnik
Artur Gaweł
Białystok 2012

W przewodniku znajdują się opisy budynków i wystaw znajdujących się w skansenie. Publikacja zawiera również informacje dla zwiedzających i plan skansenu.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 20 zł NOWA CENA: 5 zł

 

 


okładka.cdrFALCONRY – ITS INFLUENCE ON BIODIVERSITY AND CULTURAL HERITAGE IN POLAND AND ACROSS EUROPE
/ Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie
red. Urszula Szymak i Przemysław Sianko
Wasilków 2016

Niniejsza publikacja jest wydana w języku angielskim wraz z wersją polskojęzyczną dołączoną na płycie CD jest oparte na materiałach konferencyjnych z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie”, która odbyła się w Supraślu, w dniach 16–17 października 2015. Jest to pierwsza publikacja, która w tak szerokiej perspektywie prezentuje temat ptaków szponiastych w kontekście natury, kultury i edukacji. Autorzy artykułów starali się przedstawić problem ochrony ptaków drapieżnych oraz ich oddziaływanie na kulturę w różnych krajach. W zaprezentowanych referatach poruszono zagadnienia w trzech aspektach: różnorodności biologicznej, kultury i edukacji ekologicznej, które polecamy uwadze Czytelników.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 


okladka_rok_obrzedowyROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU (II wydanie)
Artur Gaweł
Białystok 2013

Monografia zawiera opis świąt i obrzędów dorocznych, zarówno tych które są znane jedynie dzięki wzmiankom w literaturze, jak i kultywowanych współcześnie. Zostały one przedstawione zgodnie z podziałem na cztery pory roku, z uwzględnieniem ich kolejności według kalendarza świąt chrześcijańskich – katolickich i prawosławnych. W książce znajdują się, między innymi, opisy jak obchodzono niegdyś na Podlasiu Boże Narodzenie, jak wyglądały towarzyszące mu obchody kolędnicze, jak bawiono się podczas zapustów, czy też opisy żniw i związanych z nimi zwyczajów. Wyjątkowo ciekawe zwyczaje towarzyszyły na Podlasiu Wielkanocy i następującej po niej Przewodom. Scharakteryzowano zwyczaje i wierzenia świętojańskie, które zanikły na Podlasiu już w XIX wieku, ale też nadal znany zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych w dniu Matki Boskiej Zielnej. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami przedstawiającymi podlaskie święta i obrzędy, jak również rysunkami muzealiów związanych z doroczną obrzędowością.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 48 zł


KATALOG TWÓRCÓW LUDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2015

Wydawnictwo prezentuje sylwetki twórców ludowych z województwa podlaskiego wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
ISBN 978-83-87026-43-1
Cena: 28 zł


JAKUB SMOLSKI. WIEJSKI FOTOGRAF Z ŁUKI
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2010

Publikacja zawiera biogram oraz opis dorobku Jakuba Smolskiego, wiejskiego fotografa z Łuki (miejscowości dziś już nieistniejącej), działającego w pierwszej połowie XX wieku. Wydawnictwo powstało w oparciu o terenowe badania etnograficzne prowadzone w latach 1978-1980 przez pracowników Działu Etnografii.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 25 zł


KRZYŻ KOWALSKI NA PODLASIU
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2013

Katalog wystawy mający za zadanie zainspirowanie opiekunów zachowanych w terenie krzyży, czyli lokalne społeczności wiejskie, parafialne, sąsiedzkie i rodziny – potomków fundatorów krzyży do ich renowacji i konserwacji w niezmienionej formie, a fundatorów nowych krzyży i kapliczek – zachęcenie by nawiązywały one do dawnych lokalnych tradycji.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Wydawnictwo bezpłatne, wydane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet kultura ludowa.


dolinami_rzekDOLINAMI RZEK
Jerzy Cetera, Artur Gaweł, Dan Wołkowycki
Białystok 2002

Publikacja jest szerszym omówieniem jednej z wystaw pod tym samym tytułem związanej z różnymi aspektami życia nadrzecznych wsi i małych miast w regionie. Zawiera wkładkę ilustrowaną.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Cena: 2 zł

 


Karty pocztowe

  • widokówki ze skansenu (Wydawca: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, cena: 2 zł)

PTAKI DRAPIEŻNE I SOWY W KULTURZE LUDOWEJ
Artur Gaweł
Białystok 2016

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Edukacji Ekologicznej MP – Sokolarnia” została wydana książka autorstwa Artura Gawła pt. „Ptaki drapieżne i sowy w kulturze”. Wydawnictwo to nie pretenduje do miana opracowań przyrodniczych, a wręcz przeciwnie ma na celu wprowadzenie czytelnika w świat ludzkich wyobrażeń, mitów i symboli związanych z ptakami drapieżnymi i sowami.
W recenzji Andrzej Kruszewicz – znany polski ornitolog, dyrektor warszawskiego zoo – napisał o publikacji: „To nie jest zwykła książka! (…) Ta książka wciąga czytelnika w świat heraldyki, baśni i bajek, pokazuje znaczenie ptaków w historii i kulturze, a to już zupełnie nowa i fascynująca przygoda. (…) Już wiem, że do tych smaczków będę wracał i z lubością wielokrotnie poddawał się rozmyślaniom (…). To inspirujące i dające bodziec do myślenia.”
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
NAKŁAD WYCZERPANY

 


KALENDARZ SOKOLNICZY NA 2017 ROK
kalendarz1  sokolarnia-kalendarz-2017-5  sokolarnia-kalendarz-2017-16

Kalendarz Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Sokolarni prezentuje unikatowe, wybrane prace uczestników Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym”. Każdy miesiąc jest opatrzony wielobarwnymi zdjęciami prac, wykonanymi różnymi technikami, począwszy od malarstwa akrylowego, pastelowego po techniki mieszane. Duży format, przejrzysta forma i obszerne zdjęcia wpływają na niepowtarzalne doznania estetyczne każdego użytkownika kalendarza. Dodatkowym atutem tego wydania są zamieszczone na końcu kalendarza pocztówki przedstawiające prace konkursowe z każdego miesiąca.
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu Ośrodek edukacji ekologicznej MP – Sokolarnia, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
NAKŁAD WYCZERPANY

 


                                            Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wiekuzwyczaje_obrzdy_i_wierzenia_agrarne
Artur Gaweł
Kraków 2009

Monografia prezentuje w sposób wyczerpujący obrzędowość rolniczą wpisaną w cykl dorocznych świąt i zwyczajów, uwzględniając przy tym zróżnicowanie religijne regionu. Jest też wyczerpującym studium nad symboliką i magią ludową. Publikacja zawiera m.in. indeks osobowy i geograficzny, jak również wkładkę fotograficzną i mapę omawianego regionu.
NAKŁAD WYCZERPANY

 


zdobnictwoZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE
Artur Gaweł
Białystok 2010

Publikacja jest rzetelnym omówieniem zjawiska zdobienia budynków drewnianych na Białostocczyźnie. Zawiera bogaty materiał ilustracyjny i fotograficzny. Wydanie zawiera przekład na język angielski i niemiecki.
Cena: 42 zł

 

NAKŁAD WYCZERPANY


TKANINA DWUOSNOWOWA/ DOUBLE-THREAD TAPESTRY
Wojciech Kowalczuk
Białystok 2007

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 


 

WYCINANKA PODLASKA Z OKOLIC BIELSKA PODLASKIEGO
I HAJNÓWKI
Jerzy Cetera, Wojciech Kowalczuk
Białystok 2009

 

 

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NAKŁAD WYCZERPANY


JAN NEPOMUCEN: ŚWIĘTY PRZYDROŻNY
Wojciech Kowalczuk, Wiesława Pawlak
Białystok – Łomża 2003-2004
Katalog wystawy poświęconej postaci Świętego Jana Nepomucena, który cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców wsi Podlasia i Mazowsza. Publikacja prezentuje dorobek badań etnograficznych pracowników Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Muzeum Północnego Mazowsza w Łomży.

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży
NAKŁAD WYCZERPANY