Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, zapraszają na wykład Krzysztofa Snarskiego pt.: Staroobrzędowcy w Gabowych Grądach. Tradycja i współczesność
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ul. Świerkowa 20
czwartek, 30 marca
o godz. 17.00.

Spotkanie przypada w rocznicę stupięćdziesięciolecia założenia wsi Gabowe Grądy.  Wykład zostanie zilustrowany materiałem  fotograficznym.
Krzysztof Snarski jest kustoszem i kierownikiem Działu Etnografii  w Muzeum Okręgowym w Suwałkach oraz doktorantem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się kulturą społeczności staroobrzędowej zamieszkującej Suwalszczyznę.