P R O J E K T

Wyśpiewać podlaską tradycję – rok obrzędowy w pieśniach i rękodziele

Przedsięwzięcie, realizowane od marca 2011 roku przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w partnerstwie z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu o podobnie brzmiącym tytule. Z uwagi na sukces poprzedniej edycji, wytyczne obecnego projektu, jak i jego formuła pozostały zbieżne. Tak więc w dalszym ciągu popularyzowano muzyczny aspekt podlaskiej kultury w oparciu o pracę warsztatową. Dzięki temu uczestnicy spotkań doskonalili swoje umiejętności wokalne i zaprezentowali je przed szerszą publicznością podczas imprez miejskich, festynów etnograficznych w podbiałostockim skansenie, czy też w trakcie kameralnych spotkań w wybranych oddziałach Muzeum Podlaskiego. Nad przygotowaniami do występów czuwali doświadczeni etnomuzykolodzy.

W tej odsłonie projektu oprócz organizacji trzech warsztatów stacjonarnych, przewidziana została organizacja dwóch wyjazdów terenowych, podczas których uczestnicy mieli okazję uczyć się pieśni bezpośrednio od wiejskich mistrzów.

Wydarzeniami towarzyszącymi warsztatom śpiewu były wykłady oraz zajęcia rękodzielnicze, tj. garncarstwo, koronka czółenkowa (czyli frywolitka), wykonywanie pisanek techniką batiku szpilkowego, pająków ze słomy oraz pieczenie korowaja.

Większość z proponowanych spotkań – zarówno warsztatów pieśni tradycyjnych, jak i zajęć rękodzielniczych – odbyło się na terenie Białostockiego Muzeum Wsi, w otoczeniu przyrody i regionalnego, drewnianego budownictwa.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wyśpiewać podlaską tradycję… w serwisie youtube.com

Zapraszamy do obejrzenia:

Pieśni lirnicze

Warsztaty rękodzielnicze

Polskie pieśni narracyjne


 

  • warsztaty pieśni lirniczych – skansen w Koźlikach (18-20 III 2011)
  • warsztaty koronki czółenkowej – Muzeum Historyczne w Białymstoku (21-22 III 2011)
  • warsztaty pisankarskie (11 IV 2011)
  • warsztaty wykonywania pająków (12 IV 2011)
  • warsztaty garncarskie (30 – 31 V 2011)
  • wypiek korowaja – Krasna Wieś (08 VI 2011)