Wystawa plenerowa
Artura Gawła „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia” 

Na prezentowanych fotografiach można zobaczyć zachowane do dziś drewniane budynki pełniące różnorodne funkcje, od mieszkalnych począwszy, przez gospodarcze i przemysłowe, na sakralnych skończywszy. Fotografie ukazują piękno drewnianych budynków wtopionych w otaczający krajobraz, często od dziesiątek, jeśli nie setek lat. Wystawa obrazuje jak ważną rolę w ochronie drewnianego budownictwa pełnią współcześnie muzea na wolnym powietrzu, które niejednokrotnie stanowią jedyne miejsca umożliwiające zachowanie zabytkowych obiektów dla przyszłych pokoleń w ich pierwotnym stanie.

więcej

Dr Artur Gaweł, etnograf, kustosz dyplomowany, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, znawca problematyki dotyczącej m.in. budownictwa ludowego, autor monografii poświęconej zdobnictwu drewnianych domów na Podlasiu oraz wielu publikacji i artykułów naukowych poświęconych ludowej architekturze. Popularyzator wiedzy w zakresie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.