ZAGŁADA DWORÓW W WOJEWÓDZTWIE BIAŁOSTOCKIM PO ROKU 1939

Wystawa zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku i Białostockie Muzeum Wsi

we dworze z Bobry Wielkiej

Na wystawie zostały prezentowane losy przedstawicieli warstwy właścicieli ziemskich, będących częścią elit Drugiej Rzeczypospolitej, niszczonych przez okupanta sowieckiego i niemieckiego w czasie II wojny światowej w ramach zaplanowanych akcji AB-Katyń. Po roku 1944 przedstawiciele grupy właścicieli ziemskich zostali zakwalifikowani przez PKWN jako wrogowie państwa, na mocy Reformy Rolnej zostali pozbawieni dóbr ziemskich i poddani kolejnym represjom. Właściciele dworów nie zaakceptowali władzy PKWN i często pozostawali w strukturach podziemia niepodległościowego, za co skazywani byli na więzienie, czy karę śmierci.
Zamysł umieszczenia wystawy w salach modrzewiowego dworu z Bobry Wielkiej (pow. Sokółka) przeniesionego do Białostockiego Muzeum Wsi w roku 1984 był celowy. Ekspozycja muzealna z zaaranżowanymi elementami wnętrza, z wyposażeniem podworskich mebli, bibelotów oraz pamiątek rodzinnych przedstawia namiastkę dworskiej aury. Ponadto na wystawie przedstawiono skany map, fotografii rodzinnych, wspomnień dotyczących właścicieli dworów w woj. białostockim, a także dokumenty administracyjne o zniszczeniu majątków oraz ukazujących represje, jakim poddawani byli właściciele ziemscy po roku 1939.
Wystawa wprowadza widza w sytuację historyczną w województwie białostockim po roku 1939, prezentując wybrane obiekty dworskie i losy rodzin oraz ich wkład w kulturę i działalność niepodległościową, przypominając osoby, będące wzorcem postaw patriotycznych i obywatelskich, jak np. Tadeusz Tomaszewski (1887-1977, „Bończa”) dziedzic dworu w Bobrze Wielkiej, Delegat Rządu RP na powiat Sokółka.

Kurator wystawy: Ewa Rogalewska

 

 

Wystawę można było zwiedzać do 30 października.