ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO (postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.03.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego wraz z załącznikami nr 1-7

Załączniki do SIWZ 3-7 – edytowalne

Zapytanie nr 1 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 13.03.2018 r.

Zapytanie nr 2 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 13.03.2018 r.

Zapytanie nr 3 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 14.03.2018 r.

Zapytanie nr 4 i 5 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 15.03.2018 r.

Zapytanie nr 6 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 16.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.03.2018 r.­­