Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu i wyposażenia fotograficznego (postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki nr AD.261.20.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 3.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu i wyposażenia multimedialnego (postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki nr AD.261.19.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 3.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.21.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.21.2018

Załączniki Nr 5-9 do SIWZ – edytowalne

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II postępowania z dn. 16.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I postępowania z dn. 27.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.08.2018 r. – część II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.09.2018 r. – część I


Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku biurowego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem poddasza (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.18.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.18.2018

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa

Załączniki 3-9 w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.07.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 (wykonanie prac remontowych poddasza) – z dnia 20.07.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu komputerowego, sprzętu i wyposażenia multimedialnego oraz sprzętu i wyposażenia fotograficznego (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.15.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.06.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.15.2018

Załączniki nr 3-7 do SIWZ – wersja edytowalna

Zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 25.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 2.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.07.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – audioprzewodników oraz kiosków multimedialnych (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.14.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.05.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.14.2018

Załączniki nr 5-10 do SIWZ – wersja edytowalna

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 11.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II z dnia 28.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I z dnia 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I z dnia 10.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.11.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.05.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.11.2018

Załączniki Nr 7-13 do SIWZ – edytowalne

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.05.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I z dnia 14.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III z dnia 14.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 21.06.2018 r. – III część zamówienia – dostawa schodołazu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I oraz części II z dnia 11.07.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 12.07.2018r. – część I zamówienia – dostawa wyposażenia ekspozycyjnego oraz część II zamówienia – dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych 

 

 

­­