Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.11.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.05.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.11.2018

Załączniki Nr 7-13 do SIWZ – edytowalne

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.05.2018 r.


DOSTAWA SAMOCHODU (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.10.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu wraz z załącznikami nr 1-7

Załączniki do SIWZ nr 3-7 edytowalne

Zapytanie nr 1 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 23.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.04.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 25.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.04.2018 r.


Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych i regałów stacjonarnych 
w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.9.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z 6.04.2018

SIWZ na dostawę i montaż regałów przesuwnych i regałów stacjonarnych w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej wraz z załącznikami nr 1-7

załączniki edytowalne

rzut pomieszczeń

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.04.2018 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ, treści ogłoszenia o zamówieniu z dn. 13.04.2018 r.

SIWZ – Załącznik Nr 1 cz. I z dnia 13.04.2018 r.

SIWZ – Załącznik Nr 1 cz. II z dnia 13.04.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.05.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.05.2018 r.


 

­­