NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ W niedzielę 26 lutego 2023 r. zapraszamy do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na zajęcia pod hasłem „Nie święci garnki lepią. Sztuka lepienia glinianych naczyń”, które poprowadzi dr Ewa Kępa, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach spotkania odbędzie się wykład na temat historii ceramiki i garncarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji garncarskich na Podlasiu oraz warsztat lepienia naczyń z gliny.

 

Podczas pięciogodzinnych zajęć uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się m.in.  tworzenia naczyń przez wygniatanie, z wykorzystaniem glinianych wałków i taśm oraz tworzenia naczyń przez wyklejanie formy. Wszystkie prace własnoręcznie wykonane przez uczestników zostaną wypalone.

Zadanie jest realizowane przez Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku w ramach „Akademii kompetencji kulturowych mieszkańców województwa podlaskiego” – projektu z programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”.

Chociaż glina spiera się bez problemu, na warsztaty warto zabrać ze sobą fartuch

Liczba miejsc: 8 osób

Godzina: 10.00 – 15.15

Miejsce: budynek szkoły z Kalinowa-Solek znajdujący się na terenie Podlaskiego Muzeum
                Kultury Ludowej

Wstęp bezpłatny