OTWARCIE SEZONU
W BIAŁOSTOCKIM MUZEUM WSI
17.04.2016

Otwarcie sezonu w Białostockim Muzeum Wsi już za nami. Wydarzenie ściągnęło wiele rodzin zainteresowanych regionalnym budownictwem drewnianym. O godzinie 11.00 wszyscy uczestnicy spotkania zebrali się przy bramie wejściowej do Skansenu, by wziąć udział we wspólnym zwiedzaniu wybranych zabytków architektury drewnianej znajdujących się na terenie Muzeum. Podczas spaceru najmłodsi zwiedzający otrzymali pakiet kart edukacyjnych z wieloma ciekawymi zagadkami i quizami do rozwiązania. Chętni mogli: rysować, kolorować, rozwiązywać i uzupełniać. Było przy tym mnóstwo zabawy i radości.
Po spacerze uczestnicy udali się do chałupy z Pieczysk, w której czekała na nich kolejna niespodzianka. Był nią miniaturowy, drewniany dom, który należało udekorować regionalnymi elementami zdobniczymi. Ponadto każdy uczestnik miał możliwość zaprojektowania swojej chałupy.
Spotkanie było doskonałą okazją do bliższego poznania regionalnego budownictwa i jego roli w krajobrazie kulturowym Podlasia. Zajęcia zostały przygotowane przez pracowników skansenu: Piotra Gutowskiego i Dorotę Kuleszę.
Na zakończenie spotkania chętni usiedli przy wspólnym ognisku