Wystawa fotograficzna:
ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Białymstoku zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej oraz wykład Artura Gawła
Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20
czwartek 23 lutego, godz. 17.00

Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia obrzędów i zwyczajów towarzyszących świętom cyklu dorocznego. Fotografie, wykonane w ciągu ostatnich kilkunastu lat w miejscowościach zamieszkanych zarówno przez ludność wyznania katolickiego jak i prawosławnego, dokumentują zanikające zwyczaje i obrzędy ludowe stanowiące istotny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.
Po wernisażu odbędzie się wykład Autora poświęcony tematyce tradycyjnej obrzędowości na Podlasiu.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Białymstoku informuje, iż po spotkaniu wszyscy zainteresowani będą mogli otrzymać informacje dotyczące działalności i warunków przystąpienia do grona Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, najstarszego w Polsce stowarzyszenia naukowego o profilu etnograficznym.
Dr Artur Gaweł jest etnografem i muzealnikiem, badaczem i dokumentalistą kultury ludowej Podlasia, autorem wielu monografii i artykułów naukowych poświęconych m.in. drewnianej architekturze i jej zdobnictwu, dorocznym i agrarnym zwyczajom ludowym oraz folklorowi. Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

wystawa czynna do 2 kwietnia 2017r.